Bản quyền tác giả

Điều khoản Sử dụng này được cập nhật lần cuối kể từ ngày 09 tháng 01 năm 2018

  1. Indochine Art luôn tôn trọng và đề cao các sản phẩm có bản quyền, đặc biệt là các sản phẩm được số hóa và đăng tải trên mạng internet.
  2. Các nội dung đăng tải tại Trang web của Indochine Art, gồm các bài viết, đánh giá, bình luận, hình ảnh, âm thanh, video (“Nội dung nghệ thuật”) về các Tác phẩm là các Nội dung nghệ thuật thuộc bản quyền của Indochine Art hoặc được bên thứ ba cho phép sử dụng.
  3. Indochine Art chấp thuận việc tải về, xem nội dung và in ấn các Nội dung nghệ thuật để phục vụ cho mục đích cá nhân trong quá trình truy cập hoặc sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ của Indochine Art. Việc tải về, sao chép, trích dẫn, chỉnh sửa, in ấn, trình chiếu để phục vụ cho mục đích khác ngoài mục đích nêu trên đều bị coi là vi phạm chính sách bản quyền và có thể bị xem xét xử lý.
  4. Trường hợp phát hiện thấy hành vi vi phạm về chính sách bản quyền, xin vui lòng xem hướng dẫn báo cáo vi phạm bản quyền tại ĐÂY.
  5. Trên cơ sở thông báo nêu tại mục 4, tùy theo mức độ vi phạm về chính sách bản quyền, Indochine Art có thể xem xét gỡ bỏ nội dung vi phạm, tạm dừng hoặc chấm dứt hoạt động Tài khoản, hoặc yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.