Điều khoản sử dụng dành cho nghệ sĩ

Điều khoản Sử dụng này được cập nhật lần cuối vào ngày 08 tháng 05 năm 2018.

 1. Quy định chung
  • Indochine Art ("Indochine Art Deco" hoặc "Indochine Art" hoặc "chúng tôi") là tổ chức cung cấp các dịch vụ về đánh giá, giới thiệu, tổ chức sáng tác, mua, bán các tác phẩm nghệ thuật nguyên bản, gồm cả hội họa, đồ họa, điêu khắc, và thủ công mỹ nghệ (“Tác phẩm”) và khai thác hình ảnh kỹ thuật số của tác phẩm để phục vụ cho mục đích thương mại (“Dịch vụ”).
  • Trước khi truy cập, sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ của Indochine Art, xin vui lòng đọc kỹ Điều khoản Sử dụng, Chính sách Bảo mật và Bản quyền Tác giả (“các Điều khoản Sử dụng”). Các điều khoản này là các ràng buộc pháp lý điều chỉnh mọi hoạt động truy cập và sử dụng trang web và Dịch vụ của Indochine Art.
  • Một số khu vực của Trang web hoặc một số Dịch vụ nhất định có thể có các điều khoản và điều kiện khác hoặc có thể yêu cầu Bạn chấp thuận thêm các điều khoản và điều kiện truy cập và sử dụng trang web hoặc Dịch vụ (“Điều khoản đối với một số Dịch vụ cụ thể”). Trường hợp có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa Điều khoản này và Điều khoản đối với một số Dịch vụ cụ thể thì Điều khoản đối với một số Dịch vụ cụ thể sẽ được ưu tiên áp dụng.
 2. Cam kết và chấp thuận Điều khoản Sử dụng
  • Bạn cam kết và đảm bảo rằng khi truy cập hoặc sử dụng Trang web hoặc các Dịch vụ của Indochine Art, Bạn đã đọc, hiểu rõ và đồng ý với các Điều khoản Sử dụng. Bằng việc truy cập hoặc sử dụng trang web, mua, bán các Tác phẩm hoặc sử dụng các Dịch vụ khác của Indochine Art, Bạn đồng ý và chấp nhận chịu sự ràng buộc pháp lý của các Điều khoản Sử dụng, bất kể Bạn có đăng ký tài khoản thành viên tại trang web của Indochine Art hay không.
  • Nếu Bạn chấp nhận hoặc đồng ý với các Điều khoản Sử dụng này nhân danh tổ chức hoặc pháp nhân khác, Bạn cam kết và đảm bảo rằng tổ chức hoặc pháp nhân khác đó đồng ý và chấp nhận chịu sự ràng buộc pháp lý của các Điều khoản Sử dụng này.
  • Khi truy cập hoặc sử dụng Trang web hoặc các Dịch vụ của Indochine Art, Bạn cam kết và đảm bảo Bạn thuộc độ tuổi từ 18 tuổi trở lên.
 3. Thành viên của Trang web Indochine Art
  • Để sử dụng các Dịch vụ thông qua Trang web của Indochine Art, Bạn phải tạo một tài khoản thành viên ("Tài khoản") theo quy trình đăng ký thành viên của chúng tôi. Trong quá trình đăng ký, Bạn cần cung cấp một số thông tin cá nhân, thiết lập tên người dùng và mật khẩu. Bạn sẽ trở thành Thành viên của Indochine Art (“Thành viên”) sau khi hoàn tất quy trình đăng ký và được Indochine Art kích hoạt Tài khoản.
  •  Bạn đồng ý và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ và cập nhật của thông tin mà Bạn cung cấp cho Indochine Art. Indochine Art có quyền tạm dừng hoặc chấm dứt hoạt động Tài khoản của Bạn nếu bất kỳ thông tin nào được cung cấp trong quá trình đăng ký không đảm bảo chính xác, đầy đủ và cập nhật.
  • Bạn có trách nhiệm bảo vệ thông tin về mật khẩu của mình, không tiết lộ mật khẩu của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào và hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất kỳ hoạt động hoặc hành động nào từ Tài khoản của bạn. Bạn sẽ thông báo ngay cho Indochine Art nếu phát hiện thấy tài khoản của Bạn bị bất kỳ bên thứ ba nào sử dụng một cách trái phép.
  • Tạm dừng hoặc chấm dứt hoạt động của tài khoản Thành viên
  • Indochine Art sẽ có quyền tạm dừng hoặc chấm dứt hoạt động Tài khoản của Bạn mà không cần thông báo trước trong các trường hợp sau:
  • Bất kỳ thông tin nào được cung cấp trong quá trình đăng ký Thành viên không đảm bảo tính chính xác, đầy đủ và cập nhật
  • Tài khoản có các hoạt động vi phạm Quy tắc Trình duyệt, sử dụng Trang web và Dịch vụ của Indochine Art quy định tại Điều 7 của Điều khoản này
  • Tài khoản có các hành vi gian lận, không trung thực trong quá trình truy cập và sử dụng Trang web và Dịch vụ
  • Trong trường hợp Indochine Art tạm dừng hoặc chấm dứt hoạt động Tài khoản của Bạn, Bạn sẽ vẫn phải chịu trách nhiệm đối với các thiệt hại phát sinh từ các trường hợp quy định tại Điểm 4.1 trên đây
  • Quyền riêng tư
  • Bằng việc tiếp tục truy cập hoặc sử dụng trang web hoặc Dịch vụ của Indochine Art, Bạn đồng ý chấp thuận việc Indochine Art thu thập, sử dụng và chia sẻ các thông tin mà Bạn cung cấp thông qua Trang web theo chính sách Bảo mật thông tin của Indochine Art.
  • Để có thêm thông tin chi tiết về Quyền riêng tư, vui lòng đọc CHÍNH SÁCH BẢO MẬT của Indochine Art 
 4. Bản quyền tác giả
  • Các nội dung đăng tải tại Trang web của Indochine Art, gồm các bài viết, đánh giá, bình luận, hình ảnh, âm thanh, video (“Nội dung nghệ thuật”) về các Tác phẩm là các Nội dung nghệ thuật thuộc bản quyền của Indochine Art hoặc được bên thứ ba cho phép sử dụng.
  • Indochine Art chấp thuận việc tải về, xem nội dung và in ấn các Nội dung nghệ thuật để phục vụ cho mục đích cá nhân trong quá trình truy cập hoặc sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ của Indochine Art. Việc tải về, in ấn, trình chiếu để phục vụ cho mục đích khác ngoài mục đích nêu trên đều bị coi là vi phạm bản quyền và có thể bị xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.
  • Để có thông tin chi tiết về Chính sách Bản quyền tác giả của Indochine Art, vui lòng truy cập bài viết BẢN QUYỀN TÁC GIẢ
 5. Quy tắc Trình duyệt, sử dụng Trang web và Dịch vụ của Indochine Art
  • Bạn cam kết và đồng ý tuyệt đối không đăng tải lên Trang web hoặc sử dụng các công cụ của Trang web để gửi, truyền tải các nội dung bằng văn bản, đồ họa, hình ảnh, phần mềm, âm nhạc, âm thanh, video, thông tin hoặc tài liệu khác thuộc các trường hợp sau:
  • Thông tin có tính chất bịa đặt, vu khống, xuyên tạc, phỉ báng, bôi nhọ, bịa đặt, gây thù hận liên quan đến các vấn đề về chính trị, tôn giáo hoặc tín ngưỡng hoặc gây ảnh hưởng tới uy tín, quyền và lợi ích của tổ chức, cá nhân
  • Vi phạm quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ, quyền riêng tư của tổ chức, cá nhân
  • Thông tin mà bạn không được quyền đăng tải theo quy định của pháp luật
  • Thông tin có nội dung khiếm nhã, bạo lực, gợi dục hoặc trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam
  • Thông tin quảng cáo hoặc có tính chất quảng cáo sản phẩm, dịch vụ khác
  • Hướng dẫn, xúi giục thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật
  • Không sử dụng Trang web, hoặc bất kỳ nội dung nào của Trang web, thương hiệu Indochine Art và các Nội dung nghệ thuật đăng tải tại Trang web của Indochine Art để phục vụ cho mục đích khác ngoài việc truy cập, sử dụng Trang web và Dịch vụ mà không có sự đồng ý trước của Indochine Art bằng văn bản.
  • Không mạo danh tổ chức hoặc cá nhân khác trong quá trình đăng ký Thành viên. Indochine Art có quyền tạm dừng hoặc chấm dứt hoạt động Tài khoản của Bạn nếu có căn cứ cho rằng Tài khoản đó là mạo danh tổ chức, cá nhân khác.
  • Indochine Art không có nghĩa vụ giám sát các thông tin được đăng tải bởi các Thành viên và các Thành viên Nghệ sĩ. Các Thành viên và các Thành viên Nghệ sĩ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đăng tải lên Trang web của Indochine Art. Mặc dù vậy, Indochine Art bảo lưu quyền xem xét, gỡ bỏ các thông tin vi phạm quy tắc trình duyệt, sử dụng Trang web và Dịch vụ của Indochine Art.
 6. Điều khoản giao dịch Tác phẩm
  • Tác phẩm: Tác phẩm được đăng tải tại Trang web của Indochine Art là các Tác phẩm nguyên bản do chính các Thành viên Nghệ sĩ của Indochine Art trực tiếp sáng tạo một phần hoặc toàn bộ tác phẩm và là chủ sở hữu quyền tác giả của Tác phẩm Mỹ thuật đó. Các Tác phẩm được Indochine Art và/hoặc các Thành viên Nghệ sĩ cấp Chứng nhận Xác thực. Trường hợp cần có Chứng nhận Bản quyền Tác giả do cơ quan có thẩm quyền cấp, xin vui lòng liên hệ Indochine Art để có thông tin chi tiết.
  • Đối với các Tác phẩm được đăng tải tại Trang web, Indochine Art đã nỗ lực áp dụng các biện pháp kỹ thuật để đảm bảo hiển thị chính xác màu sắc và các chi tiết của Tác phẩm. Tuy nhiên, do sự khác biệt về tính chất hiển thị giữa các màn hình máy tính, Indochine Art không đảm bảo và không chịu trách nhiệm về tính chính xác màu sắc và các chi tiết của Tác phẩm.
  • Đơn hàng: Khi muốn đặt mua hoặc mua Tác phẩm được đăng tải trên Trang web, Bạn sẽ không liên hệ để giao dịch trực tiếp với Thành viên Nghệ sĩ một cách độc lập. Mọi giao dịch liên quan đến Tác phẩm được đăng tải trên Trang web phải được thực hiện thông qua các ứng dụng đặt hàng, mua hàng của Trang web hoặc Dịch vụ do Indochine Art cung cấp. Indochine Art là đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện các giao dịch đó theo đúng các quy định tại Điều khoản này.
  • Hủy Đơn hàng: Indochine Art bảo lưu quyền hủy các Đơn hàng được đặt thông qua Trang web và Dịch vụ của Indochine Art trong trường hợp phát hiện thấy các sai sót về thông tin mô tả Tác phẩm hoặc gian lận trong quá trình thực hiện thanh toán. Trường hợp hủy Đơn hàng, Indochine Art sẽ thông báo cho Bạn bằng các phương thức thích hợp và sẽ hoàn trả toàn bộ khoản tiền mà Bạn đã trả cho Indochine Art (nếu có) để đặt mua Tác phẩm trong thời hạn chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày Đơn hàng bị hủy.
  • Giá và Thuế: Giá của Tác phẩm là giá được niêm yết tại Trang web của Indochine. Mức giá niêm yết này KHÔNG bao gồm Thuế Giá trị gia tăng, thuế xuất khẩu, nhập khẩu khác (nếu có) và chi phí đóng gói, vận chuyển, bảo hiểm vận chuyển.
  • Vận chuyển: Đối với các Đơn hàng với điểm giao hàng nằm trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam, Indochine Art hỗ trợ khách hàng về việc đóng gói và vận chuyển bằng dịch vụ đảm bảo tới địa chỉ mà Bạn cung cấp theo Đơn hàng trong thời hạn chậm nhất là 07 ngày, kể từ ngày Đơn hàng được xác nhận. Đối với Đơn hàng Quốc tế, thời gian vận chuyển sẽ tùy thuộc vào địa chỉ giao hàng cụ thể. Cước đóng gói, vận chuyển, bảo hiểm và các chi phí phát sinh khác (nếu có) do người mua chi trả và sẽ được tính và hóa đơn mua hàng. Xin vui lòng liên hệ info@indochineart.vn để có thêm thông tin chi tiết.
  • Thanh toán: Việc thanh toán toàn bộ giá trị Đơn hàng đặt mua hoặc thuê Tác phẩm phải được thực hiện ngay sau khi Đơn hàng được xác nhận. Bạn có thể thực hiện thanh toán thông qua nhiều phương thức gồm: Thẻ tín dụng, thẻ ATM, chuyển khoản, Ngân Lượng hoặc PayPal. Đối với hình thức thanh toán chuyển khoản, Bạn cần thanh toán Đơn hàng trong vòng 02 ngày kể từ khi đơn hàng được xác nhận. Đơn hàng sẽ tự động hủy bỏ nếu Bạn không thanh toán trong thời gian quy định.
 7. Giới hạn trách nhiệm
  • Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với bất kỳ rủi ro nào phát sinh từ việc Bạn truy cập và sử dụng Trang web, Dịch vụ và Nội dung Nghệ thuật.
  • Indochine Art không bảo đảm và không chịu trách nhiệm về các rủi ro phát sinh từ việc Trang web hoặc Dịch vụ không đáp ứng toàn bộ yêu cầu của Bạn về tính năng, sự vận hành ổn định, và tính chính xác tuyệt đối của các thông tin được đăng tải.
 8. Liên kết tới các bên thứ ba
  • Trang web có thể chứa liên kết đến các trang web hoặc của bên thứ ba (“Trang web liên kết”). Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Indochine Art không chịu trách nhiệm về hoạt động hoặc tính chính xác của các trang web đó.
  • Indochine Art không bảo đảm và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ rủi ro nào phát sinh từ việc Bạn truy cập hoặc sử dụng Trang web liên kết hoặc dịch vụ kèm theo (nếu có).
 9. Sửa đổi Điều khoản Sử dụng
  • Indochine Art bảo lưu quyền sửa đổi, chấm dứt hoạt động của trang web hoặc Dịch vụ hoặc sửa đổi các Điều khoản Sử dụng của trang web mà không cần báo trước. Indochine Art sẽ thông báo các sửa đổi trên trang web hoặc thông tin cho các thành viên của trang web bằng các hình thức phù hợp khác.
  • Bằng việc tiếp tục truy cập hoặc sử dụng trang web hoặc Dịch vụ của Indochine Art sau khi chúng tôi đã thông báo các sửa đổi trên Trang web hoặc đã thông tin về các sửa đổi cho Bạn bằng các hình thức phù hợp khác, Bạn đồng ý và chấp nhận chịu sự ràng buộc pháp lý của các Điều khoản Sử dụng sửa đổi, bất kể Bạn có đăng ký tài khoản thành viên tại trang web của Indochine Art hay không.
 10. Bồi thường
  • Bạn đồng ý bồi thường và bảo vệ cho Indochine Art, giám đốc, cán bộ, nhân viên và đại lý của Indochine Art không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ khiếu nại, thiệt hại, trách nhiệm pháp lý, và chi phí phát sinh từ việc Bạn truy cập hoặc sử dụng Trang web, Dịch vụ và Nội dung Nghệ thuật hoặc Bạn vi phạm các Điều khoản Sử dụng này.
 11. Giải quyết tranh chấp
  • Mọi tranh chấp phát sinh từ việc thực hiện, thực hiện không đầy đủ hoặc không thực hiện quy định của Điều khoản Sử dụng này chịu sự điều chỉnh và được giải thích theo pháp luật Việt Nam và tuân thủ theo thẩm quyền chuyên biệt của các tòa án Việt Nam.
 12. Tuyên bố về Quyền sở hữu
  • Trừ khi được quy định rõ trong các Điều khoản Sử dụng hoặc các thỏa thuận khác, Indochine Art bảo lưu tất cả các quyền bao gồm cả quyền sở hữu, quyền sở hữu trí tuệ và lợi ích đối với Trang web, các Dịch vụ, thương hiệu Indochine Art và các Nội dung nghệ thuật đăng tải tại Trang web của Indochine Art.
  • Bạn sẽ không loại bỏ, thay đổi các thông tin về quyền sở hữu, quyền sở hữu trí tuệ của Indochine Art đối với Trang web, các Dịch vụ, thương hiệu Indochine Art và các nội dung nghệ thuật đăng tải tại Trang web.
 13. Phạm vi, hiệu lực áp dụng
  • Điều khoản Sử dụng này áp dụng đối với Indochine Art, các bên liên quan đến việc xây dựng, vận hành Trang web và cung cấp Tác phẩm, Dịch vụ và các tổ chức, cá nhân truy cập và sử dụng Trang web, Dịch vụ của Indochine Art
  • Điều khoản Sử dụng này có hiệu lực kể từ ngày 08 tháng 05 năm 2018./.