Artists...
Types...
Themes...
Styles...
Sơn mài 
×
Keywords...
Tones...
Forms...
Spaces...
Price...
View mode:
TỰ TÌNH II
Đã bán
TỰ TÌNH II
Sơn mài / 2021 / C 80 × R 60
Thừa Thiên Huế
Tuổi thơ
Tuổi thơ
Sơn mài / 2020 / C 80 × R 100
Trường tồn
Trường tồn
Sơn mài / 2021 / C 120 × R 120
Sen
Sen
Sơn mài / 2015 / C 80 × R 80
Vũ điệu mùa hạ
Vũ điệu mùa hạ
Sơn mài / 2021 / C 70 × R 100
Bình Phước
Cho thuêBản in
Hoa sen 3
Hoa sen 3
Sơn mài / 2021 / C 80 × R 120
Khởi thủy
Khởi thủy
Sơn mài / 2021 / C 120 × R 120
Nắng sớm III
Nắng sớm III
Sơn mài / 2021 / C 70 × R 150
Đắk Lắk
Mùa vui
Đã bán
Mùa vui
Sơn mài / 2021 / C 108 × R 162
Gà Thư Hùng
Gà Thư Hùng
Sơn mài / 2021 / C 40 × R 30
Cho thuêBản in
Hồng hoa 02
Hồng hoa 02
Sơn mài / 2021 / C 100 × R 80
Bình Dương
Hoa sen 6
Hoa sen 6
Sơn mài / 2021 / C 100 × R 100
Ngắm trăng
Ngắm trăng
Sơn mài / 2021 / C 80 × R 100
Nàng hoa
Nàng hoa
Sơn mài / 2021 / C 50 × R 50
Dòng chảy
Dòng chảy
Sơn mài / 2021 / C 60 × R 90
Bản in
Hoa sen 4
Hoa sen 4
Sơn mài / 2019 / C 75 × R 110
Bám biển
Bám biển
Sơn mài / 2020 / C 92 × R 195
Điểm trang
Điểm trang
sơn mài trên gỗ / 2021 / C 100 × R 80
Bình Dương
Chị em
Chị em
Sơn mài / 2021 / C 120 × R 70
Cho thuêBản in
Thiếu nữ
Thiếu nữ
Sơn mài / 2021 / C 50 × R 50
Khung trời ngày xuân
Khung trời ngày xuân
Sơn mài / 2021 / C 80 × R 100
Cao Bằng
Cô đồng
Cô đồng
Sơn mài / 2019 / C 80 × R 80
Trừu tượng 2
Trừu tượng 2
Sơn mài / 2021 / C 50 × R 60
Hoa chuối rừng 01
Hoa chuối rừng 01
Sơn mài / 2021 / C 100 × R 180
Hoa Nắng
Hoa Nắng
Sơn mài / 2021 / C 80 × R 60
Cao Bằng
Quê nội
Quê nội
Sơn mài / 2021 / C 80 × R 120
Mùa sen 2
Mùa sen 2
Sơn mài / 2021 / C 60 × R 120
Nghệ An
Tĩnh vật 2
Tĩnh vật 2
Sơn mài / 2021 / C 50 × R 50
hoa sen
hoa sen
Sơn mài / 2021 / C 100 × R 210
Hoa đêm
Hoa đêm
Sơn mài / 2021 / C 80 × R 60
Cao Bằng
Bên dòng sông
Bên dòng sông
Sơn mài / 2021 / C 80 × R 150
Nghệ An
Nàng sen
Nàng sen
Sơn mài / 2021 / C 50 × R 50
Hương sen 1
Hương sen 1
Sơn mài / 2021 / C 50 × R 50
Dưới bóng thiên hài
Dưới bóng thiên hài
Sơn mài / 2021 / C 80 × R 60
Thừa Thiên Huế
Mùa vàng Tây Bắc
Mùa vàng Tây Bắc
Sơn mài / 2020 / C 80 × R 150
Nghệ An
Hoa sen 2
Hoa sen 2
Sơn mài / 2021 / C 80 × R 120
Đôi bạn
Đôi bạn
Sơn mài / 2020 / C 60 × R 90
An nhiên
An nhiên
Sơn mài / 2021 / C 60 × R 60
Thanh xuân
Thanh xuân
Sơn mài / 2021 / C 100 × R 120
Bình Dương
Tĩnh vật 1
Tĩnh vật 1
Sơn mài / 2021 / C 50 × R 50
Hoa sen 5
Đã bán
Hoa sen 5
Sơn mài / 2021 / C 100 × R 100
Trời Chiều
Đã bán
Trời Chiều
Sơn mài / 2021 / C 40 × R 40
Hà Nội
Bản in
Mai Phương Nam
Mai Phương Nam
Sơn mài / 2021 / C 100 × R 80
Bình Dương